• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

Sayın Üyelerimiz derneğimizin sitesine üye olunuz.


COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.


En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.


Loç yöresi Derneği Başkanı ve yönetim kurulu.

Ramazan bayramınızı

En içten dileklerimizle

Kutlar

Rabbimiz sağlık sıhhat ve huzur içinde nice Bayramları sevdiklerimizle birlikte kavuşturmayı nasip etsin.

Ramazan Bayramımız Mübarek olsun.


Kastamonu Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Sponsorlarımız
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


KASTAMONU-CİDE,LOÇ YÖRESİ,KARAKADI,ÇAMDİDİ,HAMİTLİ,ŞENKÖY KÖYLERi
KALKINDIRMA,YARDIMLAŞMA,KÜLTÜR HİZMETLERİ DERNEĞİ'NİN TÜZÜĞÜDÜR.

 

12 Ocak 2020 günü, yapılan olağan genel kurul toplantısında derneğin tüzüğünün,2253 sayılı Dernekler kanunu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 4778 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak genel kurul üyeleri tarafından oy birliği ile değiştirilmiş şeklidir.

MADDE 1- DERNEĞİN ADI : KASTAMONU-CİDE,LOÇ YÖRESİ, KARAKADI, ÇAMDİBİ,HAMİTLİ, ŞENKÖY KÖYLERİ, KALKINDIRMA, YARDIMLAŞMA KÜLTÜR HİZMETLERİ DERNEĞİ’dir

 MADDE 2 - DERNEĞİN MERKEZİ : İSTANBUL'dur. Derneğin şubesi yoktur.
 

MADE 3 -DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ : Şişli /İSTANBUL'dur.
Derneğin yerleşim yeri adresi 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Bu değişiklik,5253 sayılşı kanu gereği otuz gün içinde mülki amire bildirilir.

MADDE 4 -DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA  BİÇİMLERİ. : Türkiye’mizin her yöresinden İstanbul'a göç edip yerleşen insanlarımızın en önemli ihtiyacı moral kaynağı, hemşehrilik duygusu, hemşerilik dayanışmasıdır. Bu Dernek bu temel amaçla kurulmuştur. Kastamonu-Cide Loç Yöresi, Karakadı, Çamdibi, Hamitli, Şenköy  Köyleri'nden İstanbul'a göç eden Hemşehirlilerimiz arasında birlik ve beraberliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek, Köylerimizi imar etmek, yeniden yapılandırmak, geliştirmek, düzenli gelişmesini, yapılaşmasını temin etmek, Kamu yararına yönelik hizmetler verecek Müesseseler oluşturmak, işletmek, Köylerimizin yol, su, elektrik, okul, camii, içme suyu kanalizasyon ve diğer sorunlarının en mükemmel seviyede çözümlenmesine yardımcı olmak. Köylerimizin ihtiyaçlarını Devletin yardımları ile temine çalışmak ve bu konularla Devletle işbirliği yapmak, İL Y.S.E Müdürlüğü ile köylerimiz için birlikte çalışmalar yapmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Vakıf kurmak ,Federasyon kurmak veya kurulu bir Federasyona katılmak.

Yöremizin sorunlarına bizzat sahip çıkıp, mahalli idarelerde takip etmek, yazışmalar, başvurular yapmak. gerektiği şartlarda yöremizin menfaatlerini kovuşturmak üzere mahalli mahkemelerde davalar açmak, Avukat tutmak, vekalet vermek.

Köy grubuna Ambulans temin etmek.

İstanbul'da veya Köylerimizde çeşitli kursları açarak veya açılmasına katkıda bulunarak gençlerimizin yetişmelerine yardımcı olmak. Meslek edindirme kurslarını araştırıp bularak hemşerilerimizi yararlandırmak.

Çevremizde okuma istidadı olup da maddi yönü zayıf olan öğrencilere yönetim kurulunun kararı ile burs vermek.

İleride, üyelerden gelebilecek istek üzerine, hemşerilerimizin topluca bir arada ikametlerini sağlamak üzere, satın alınacak arsa üzerinde evler, villalar veya toplu konutlar inşa edilmesine yardımcı olmak.

Köylerde, Ana -çocuk sağlığı veya sağlık merkezi tesisi ile işletilmesini temin etmek.
Bu sağlık üniteleri için İl Sağlık Müdürlüğü'nden rotasyon hekimleri ve hizmetleri temin etmek.

Köylerimizdeki yardıma muhtaç insanların iyileşmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak. Hemşerilerimizden ihtiyaç sahiplerine gıda, erzak ve diğer ihtiyaç malzemeleri ile onurlarını incitmeden derneğin imkanların nispetinde karşılıksız yardımlarda bulunma, yardım toplamak için kampanyalar düzenlemek.İleride gerekli şartlarda yoksullar için aş evi açarak, yoksullara destek olmak.Yapılacak yardımların taktiri,niteliği,kimlere ve ne miktarlarda nasıl yapılacağını vazife ve mesuliyeti yönetim kuruluna aittir.

 Köylerimizden İstanbul'a gelip yerleşen hemşehirlerimiz arasında birliği,beraberliği,dayanışma ve yardımlaşmayı tesis etmek.Hemşehrilerimiz arasındaki dargınlıkları,küskünlükleri gidermek.

Yöremizdeki güzel gelenekleri İstanbul'da yaşatmak.Gençlerle yaşlılar arasında sevgi ve saygı tesis etmek.

Cenazelerde, düğünlerde bir araya gelmeyi temin etmek. Düğünlerimizi bir arada yapabilme düşüncesi ile düğün salonu tesis etmek.İstanbul'a gelen hemşehrilerimize yardımcı olmak.Köydeki hemşehrilerimizle  İstanbul'da ikamet eden hemşehrilerimiz arasında iletişim, bilgilendirme,kaynaşma ve beraberliği her zaman ve her etkinlik içinde bilhassa temin etmek.Yapılan çalışmaları,Köylerimize dair haberleri sürekli olarak üyelere duyurmak.Bölge irtibat temsilcilikleri tesis ederek, hemşehrilerimizin cenazelerini seri olarak duyurmak ve toplanmalarını temin etmektir.Üyelerimizin yoğun olduğu ilçelerde,semtlerde temsilcilikler tesis edilir.Temsilciler görevlendirilir. 

İstanbul da yetişen genç neslin birbirleri ile tanışmalarını, kaynaşmalarını temin etmek.İstanbuldaki gençlerimiz de Köylerdeki gençlerimizin tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek üzere topluca geziler,köylerde şenlikler düzenlemek.Her yıl yaz aylarında kır gezisi, piknik pilav günleri düzenlemek.Köylerdeki gençleri,ailelerinin İstanbul da düzenlenecek piknik, kır gezisi,pilav , keşkek şöleni gibi şenliklere gelmelerini, katılmalarını temin etmek.Çevremizdeki fakir çocukları sünnet ettirmeği vazife edinmek.

İstanbul da üyelerimizin acil tedavilerinde kan ihtiyaçları olursa, derhal aramızdan kan vericileri bularak devreye sokmak, kanı derhal temin etmek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Bunun için önceden detaylı bir hazırlık yaparak, hangi üyemizde hangi kanın bulunduğunu, kimlerin derhal kan verebileceğini bu üyelerimize en kısa zamanda nasıl ulaştırabileceğimizi tespit etmek ve programlamak böyle bir kan verme yardımını ancak sadece üyelerimizin bizzat kendisine veya eşi, annesi, babası ve evlatları gibi birinci derece akrabalarına yapmak.

Resmi genel kurul toplantılarımıza, mazereti olmak sızın mazeret bildirmek sizin gelmeyen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Dernek merkezinde her gün mesai saatleri içinde akşamları saat onbire kadar açık olabilecek dernek Lokali tesis ederek üyelerin birbirleri ile topluca görüşmelerini fikir alışverişlerini, sürekli olarak bir arada bulunmalarını bilgi ve kültür edinmelerini yardımlaşmalarını temin etmek, İstanbul'a uyumlarını kolaylaştırmak.

Lokalin iç duvarlarında Atatürk’ün Milli kahramanlarımızın portreleri bulunur. Bunun dışında başka bir resim veya yazı bulundurulmaz.

Tesis edilecek dernek Lokalinde gençler ve yetişkinler için beyinsel gelişim, denge ve tasarım yeteneklerini geliştirmek için bilardo masası konur. Bilardo oynamaya teşvik edilir. Kanunun müsaade ettiği fikir ve zeka salon oyunlarından ( Briç , Bezik , Dama , Satranç , Bilardo gibi mümasili oyunlardan ) oynanmasına izin verilir. Ancak, kumara gizli veya açık hiç bir şekilde imkan verilmez. Lokalde kitaplık ve okuma köşesi, günlük gazeteler bulundurulur. Tesis edilecek kütüphane ile gençleri, yetişkinleri faydalı kitaplar okumaya yönlendirilir.

Cumhuriyetimize, Devletimize , bayrağımıza, halkamıza bağlılığı, sevgiyi ve saygıyı öğretmek kanunlara ve devlete saygılı gençliğin yetişmesine katkıda bulunmak. Gençlere Milli tarih şuurunu, Milli heyecanları kazandırmak.

Köylerde yaşayan hemşehrilerimizle İstanbul'dakiler, arasında yakınlaşmayı, birlikteliği gerçekleştirmek. Hemşehrilik duygusunu geliştirmek yöremizin güzel geleneklerini İstanbul' da yaşatmak ( Bayanlar gurubunun faaliyeti ).

MADDE 5 : Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için, geceler, yemekli - eğlenceli toplantılar, geziler, piknikler, geleneksel pilav şölenleri tertipler. Lokal, düğün salonu açar ve işletir. Şenlikler, toplu sünnet düğünleri düzenler. Gayrimenkul satın alır veya satar. İnşaat yapar. Dernek, motorlu taşıtlar, ambulans, servis minibüsleri edinir, satın alır, ihtiyaç fazlasını genel kurul kararı İle satar. Genel kurulda, motorlu taşıtların kimden alınacağı veya kime satılacağına karar verilir. Ülke dışından veya ülke içinden motorlu taşıt bağışları kabul edilir. Motorlu taşıtların, derneğin amaçlarına uygun şekilde nerede ve nasıl kullanılacağına genel kurul karar verir.

Gençlerimiz için futbol, güreş, judo, karate ve diğer spor faaliyetleri, çalışmaları yapılır.Spor kompleksleri tesis edilir.Kendi içimizde veya başka komşu köylerin dernekleri ile futbol özel turnuvaları düzenlenir.

Dernek üyelerinin sosyal etkinlikleri için, dernek merkezinde ayrıca ihtiyaca cevap verebilecek büyüklükte bir salon kiralama veya mülkiyetle temin edilerek düzenlenir. Üyelerimizin düğünleri,kına geceleri,aile toplantıları,iftar yemekleri, genel ve özel toplantılar,kutlamalar,nişan törenleri,hanımların sohbet toplantıları,bayramlaşmalar,cenaze defin sonrası taziyet toplantıları ,geleneksel cenaze sonrası yemek ikramları ,mevlit yemekleri ,dini sohbet toplantıları,kurs çalışmaları,yetişkinler üyelerin dini bilgiler öğrenim çalışmaları yapılır,organize edilir,veya yapılmasına müsaade edilir. Bütün etkinlikler her zaman her safhasında yönetim  kurulunun kararıyla ve mutlak gözetimi ve denetimi altında olacaktır.

Etkinliklerin dernek merkezinin dışında yapılması durumunda, etkinlik giderleri sponsorlar tarafından yapılan yardımlar ile yapılacaktır.

Bayanlara, gençlere, bilgisayar kullanma, internet kullanımı, internetten yararlanma kursları düzenlenir.

Mahkemelerde mağdur olabilecek üyelerimize avukat görevlendirilerek yardım edilebilir. Bu hususta yönetim kurulu yetkilidir.

   Turizm için faaliyet gösterir.

Dernek köyde irtibat bürosu tesis eder. Yönetim kurulu kararıyla temsilci belirler. Yönetim kurulu kararıyla İstanbul ilinin uygun görülen ilçelerinde, dernek üyeleri arasından temsilci belirler. Derneği seçim gündemli genel kurul toplantılarında yönetim kurullarının ibra edilmesi durumunda tüm temsilcilik görevleri de ibra edilmiş sayılır. Yani temsilcilik görevleri sona erer. Seçilen yeni yönetim kurulu temsilcileri, alacağı kararla yeniden belirler. Temsilciler ve irtibat bürosu yönetim kurulunun kararlarını, ve bu kararlar muvacehesinde yönetim kurulu başkanının direktiflerini uygularlar. Temsilciler bulundukları mahalde derneğin yönetim kurulunun kararlarını ve direktiflerini uygulamakla yükümlüdürler. Yetkilidirler, aidat ve bağış tahsil edebilirler.

MADDE 6 - DERNEĞE ÜYE OLMA :  5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri içinde üye olabilme hakkına haiz, diğer kanunlarda derneklere üye olmalarına engel olmayan, fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulunun kararı ile bu derneğe üye olabilir. Üyelik başvurusu yönetim kurulundan temin edilecek müracaat formu ile yapılır. Üyeliğe kabule, redde yönetim kurulu karar verir. Üyeliğe kabul veya red kararının, yönetim kurulu tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde karar verilmesi ve müracaat sahibine yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu süre aşılırsa müracaat sahibinin üyeliği kesinleşmiş olur.

Üyeler eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz. Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Dernek üyeliğine, usulüne uygun müracaat şekli :  Üyeliğe kabulde derneğin en az iki üyesinin yazılı tavsiyesi alınır. Kendi İstek ve iradesi ile derneğe üye olmak isteyenler, dernek başkanlığına hitaben bir dilekçe ile müracaat ederler. Bu dilekçeyi alan dernek yönetim kurulu müracaat sahibine hemen bir müracaat formu verir. Üye adayının düzenleyip verdiği müracaat formu, yönetim kurulu tarafından en çok 30 (otuz) gün İçinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye kayıt defterine kaydedilir. Bu karar, karar defterine yazılır. Üyelik isteği reddedilen şahıs yapılacak ilk genel kurul toplantısına, noter veya bir dernek üyesi aracılığı ile yazılı başvurarak üye olma isteğini belirtir. Bu istek genel kurulda müzakere edilerek oylanır. Genel kurul tarafından üyeliğe kabul edilirse, üyelik kaydı yapılır ve derneğe giriş bedeli olarak bir defaya mahsus olmak üzere 100(Yüz)TL. tahsil edilir. Tüzel kişilerde aynı şekilde, derneğe üye olabilirler. Tüzel kişilerde derneğe giriş bedelini ödemek zorundadırlar.

   Genel kurula altı (6) ay kala üye kayıtları durdurulur. Yapılan müracaatlar genel kurulda seçilerek yönetime teslim edilir buna yeni yönetim kurulu karar verebilir.

Ancak, yönetim kurulunun aldığı kararla üyeliği sonlanan yada kendi iradesiyle istifa eden üye yeniden üye olmak istediğinde üyelik formunu doldurarak geçmiş yıllara ait aidat borçlarını ödeyerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerince üye olabilir.

MADDE 7 - ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA : Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üye, istifasını yazılı başvuru ile yaptığı zaman üyelikten çıkmış sayılır, dernekte ki kaydı silinir. Üyeler, genel kurulun temel unsurları ve tabii üyesidirler. Toplantı öncesi ve sonrası mazeret beyan etmeksizin genel kurul toplantısına katılmayan üyeler, dernek üyeliğinden kendi iradeleriyle çıkmış, istifa etmiş sayılırlar. Bu husus ayrıca yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir.

 Dernek üyesi iken, yüz kızartıcı bir suçla mahkûm olan,  derneklere üye olabilme hakkını hukuken kaybeden, davranışlarıyla derneğimiz üyeleri arasında birliği, beraberliği  bozan, derneğimize zarar veren, derneğimizin tüzüğüne aykırı hareketleri tespit edilen, derneğin yetkili organları tarafından kendisine verilen görevleri kasten yapmayan, yıllık aidatını ait olduğu yıl içinde ödemeyen üyelerin, yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti hâlinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulu kararı ile silinir. Üyeliğe kabule, redde veya üyelikten çıkarılmaya yönetim kurulu karar verir.

Türk Medeni Kanunu dahilinde yer alan eşitlik ve 5253 sayılı dernekler kanunu dahilinde ifade edilen dernek üyelerinin sorumluluğu lafzı doğrultusunda aidat edinimi yerine getirilmesini dikkate alarak hazırlanması ve oy kullandırılması gerekir. Derneğimizin amaçları doğrultusunda sürekliliği sağlayabilmek,mevcut aidatı ödeyen üyelerin de haklarını koruyabilmek amacı ile aidat borcu olan üyeler  haziruna yazılamaz ve genel kurulda oy kullanıp dernek karar sürecinde hak sahibi olamazlar.

5253 sayılı Dernekler Kanununun 32. maddesine göre derneğe üye olarak kayıt edildikten sonra, eğer söz konusu üyenin derneklere üye olmaları kanunla yasaklanmış kişilerden olduğu öğrenilirse veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeder ise söz konusu üyeyi dernek üyeliğinden silmek yönetim kurulunun sorumluluğundadır, kanunen zorunludur.

Yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılan üyeler, yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılarak, üyelikten çıkarılma işlemlerine yazılı olarak İtiraz edebilirler. Genel kurul bu itirazları gündeme alarak genel kurulun oyuna sunar. Oylama sonucu, üyeliğe kabul edilenlerin kayıtları yeniden yapılır ve o anda genel kurulun üyeleri olarak üyelik haklarını kullanırlar. Üyeliğe kabul edilmeyenler toplantıda bulunamazlar.

Yönetim kurulu tarafından, üyelikten çıkarılanların genel kurul üye listesine adları yazılmaz. Ancak, isterlerse toplantıda hazır bulunurlar. Toplantı gündeminin, faaliyet raporlarının okunması sonrası müzakereye açılması maddesinde divana, itirazlarını, yazılı olarak, kendileri sunarlar. Üyeliğe kabul edilinceye kadar oy kullanamazlar, konuşma yapamazlar. 4721 sayılı kanunun 80. maddesi hükmüne göre genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

MADDE 8 - YILLIK AİDAT MİKTARI : Üyelerin, ödemekle yükümlü oldukları giriş aidatı 100 (Yüz)T.L. ve yıllık aidat bedeli,Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilen bedel üzerinden tahsil edilir. Üyeler yıllık aidatlarını aylık ve üçer aylık ve altışar aylık bölümlerle ödeyebilirler. Üyeler, yıllık aidatlarını her yıl, yılsonuna kadar ödemek zorundadırlar. Derneğe giriş ve yıllık aidat miktarı yönetim kurulunca her yılın Ocak ayı içinde belirlenir. Belirlenen giriş ve yıllık aidat miktarı ancak gelecek yılın Ocak ayında alınacak yönetim kurulu kararı ile değiştirir ve yeniden belirlenir.

MADDE 9 - DERNEĞİN ORGANLARI: Derneğin organları şunlardır:

A) Genel Kurul     B) Yönetim Kurulu  C) Denetleme Kurulu

Organların oluşturulması zorunludur. Dernekte, başka organlar kurulabilir. Ancak Bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak da sorumludurlar.

Cenazelerde , düğünlerde bir araya gelmeyi temin etmek.Cenaze taziye toplantıları düzenlemek.(Gençler grubunun organizasyonu).                                                                       İstanbul’a gelen hemşehrilerimize sahip çıkıp yardımcı olmak.                                                     Yöremize hizmet götürmek. Yöremizin tarım ,hayvancılık,orman sorunlarına yardımcı olmak.  Köylerimizin  yaşamasına gelişmesine ön planda birebir yardımcı olmak.                                           Arazi sorunlarına sahip çıkarak mahalli idarelere karşı savunmak, bu konuda ve diğer konularda avukat tutmak. Mahalli mahkemelerde dava açmak. Köylerimizin köylülerimizin hak ve hukukunu savunmak.                                                                                                                                   Köylerimizi temsilen Mahalli idarelere , Mülki, amirlere başvurularda bulunmak .                    Köylerimizin yol su elektrik , okul camii içme suyu ve diğer sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm getirmek.                                                                                                                                   Köylerimizin acil sağlık ihtiyaçları için ambulans temin etmek.                                                    Köylerimizde yaşayanlarla İstanbul ‘da ki hemşehrilerimiz arasında sürekli haberleşmeyi bilgilendirmeyi tesis etmek (Gençler faaliyet grubu)                                                                       Açılacak , işletilecek lokal ile hemşehrilerimizi sürekli bir arada bulundurmak.                                Yöremizde güreş ,spor müsabakaları , şenlikler toplu sünnet düğünleri düzenlemek. (Gençler grubu faaliyeti)                                                                                                                                        Yöremize toplu geziler düzenlemek. Yabancı ülkelere geziler düzenlemek ( Bayanlar grubu faaliyeti)       Cenazeleri köye götürmek isteyenlere yardımcı olmak , organizasyonu yapmak.                         Hastane ve hasta ziyaretlerinde bulunmak . Bayan hastalara bayanlar grubu olarak.   Hemşehrilerimizin düğünlerinin gün ve saatlerini , yerlerini düzenleyerek çakışmalarını önlemek Cenazeleri en kısa zamanda herkese duyurmak.                                                                        Dargınları barıştırmak , kırgınlıkları gidermek . İleride cenaze sonrası taziyelerin bu amaçla düzenlenecek dernek lokalinde yapabilmek . (Dernek başkanının bizzat faaliyeti.)                           İhtiyaç sahiplerine gıda erzak yardımı yapma kampanyaları düzenlemek.                                   Bayanlar grubu (kadınlar kolu)ile gençler grubu (gençlik kolu ) gibi sosyal etkinlikler tesis etmek yönergelerini düzenlemek.İstanbul’da yetişen genç neslin birbirleriyle tanışmalarını kaynaşmalarını temin etmek. (Gençler grubu organizasyonu )                                                                                      Her yıl kır gezisi, piknik, pilav keşkek günü düzenlemek.                                                              Gençlerle yaşlılar arsında sevgi ve saygıyı tesis etmek.                                                                    İstanbul ‘da veya köyde çeşitli özel kurslar açarak gençlerimizin yetişmelerine yardımcı olmak.    Hemşehrilerimizin yetenekli çocuklarının daha iyi bir öğrenim görmelerine rehberlik etmek, yardımda bulunmak. Burs vermek.

Düğünlerimizi bir arada yapabilme düşüncesiyle düğün salonu tesis etmek. (Gençler gurubunun organizasyonu ile)                                                                                                                             İleride, üyelerden gelebilecek istek üzerine, hemşehrilerimizin topluca bir arada ikametlerini sağlamak üzere, satınalınacak arsa üzerinde evler, villalar veya toplu konutlar inşa etme işini organize etmek.     Yapılan çalışmaları, köye dair haberleri sürekli olarak üyelere duyurmaktır.

Bayanlar Grubu : (Bayanlar Grubu Kadınlar Kolu) tesis edilir. Derneğin bayan üyeleri toplanarak, önce bayanlar grubu yönetim kurulunu kendi aralarında belirlerler. Yönetim, bir başkan ve sekiz yönetim üyesinden oluşturulur. Bayanlar grubu sık sık yapacakları toplantılarla bir yıl içindeki çalışmaları, etkinlikleri, faaliyeti belirler. İş takvimini yaparlar. Bunları kendi karar defterine yazarak tesbit ederler. Çalışma programını,demek yönetim kuruluna verirler. Yönetim kurulu çalışma programını müzakere ederek dernek karar defterine onay kararını yazar. Veya kabul etmez, onaylamaz. Gerekçelerini yazarak yeniden görüşülmesi tavsiyesi ile bayanlar grubu yönetimine iade eder... Dernek yönetim kurulundan onay kararı alındıktan sonra çalışmalar, etkinlikler yürürlüğe konulur. Dernek yönetim kurulu, derneğin tek yetkili icra organıdır. Bayanlar grubu,bayanlar arası veya genel olarak, toplantılar, söyleşiler, yemekli, kanepe ikramlı toplantılar, şenlikler düzenler.Belediye ile birlikte çalışma koordinasyonu kurarak bayanlar için ahşap boyama, resim yapma, nakış işleme,bilgisayar, yabancı dil, diksiyon kursları açar. Bayanlar grubu derneğe üye olmayan bayan arkadaşlarını da davet edebilirler. Kermesler düzenler ; organize eder. Bayanlara yönelik özel eğitim ve aydınlanma etkinlikleri, seminerleri düzenlenir. Bayanlara koro müzik eğitimi çalışmaları yapılır.Yemek, tatlı, kanepe yapma kursları, yarışmaları düzenler. Çanakkale’ye Anıtkabire, müzelere kültürel geziler düzenler. Bayanları çeşitli konularda aydınlatacak yetkili kaynak kişileri davet ederek bilimsel aydınlatıcı konferanslar, söyleşiler düzenler. Bayan üyelerden gelebilecek etkinlik isteklerini programlayarak gerçekleştirir. Anneler günü,dünya kadınlar günü, aşure günü ve benzeri gün ve etkinlilerini değerlendirir. Çay, kanepe ikramlı eğlence toplantıları tertip ederek, bir araya gelmeyi, tanıma, tanışma, kaynaşma imkanlarını ve duygularını tesis ederler. Bayanların birbiri ile kaynaşması bu derneğin en büyük ve en önemli en yararlı başarısı olacaktır.

Bayanlar grubu bunu gerçekleştirme amacıyla çalışacaktır.

Gençler Grubu : Gençler grubu da aynen, bayanlar grubunun yöntemi ile çalışmalarını sürdürürler.Gençler grubunun da yönetimi bir başkan, sekiz yönetim üyesi ile oluşur. Başkan ve yönetim kurulu gençler grubunun ilk toplantısında seçilir. Çalışma faaliyet programını yapar. Dernek yönetim kurulunun onayına sunar. Dernek yönetim kurulu onaylarsa faaliyet yürürlüğe konulur. Gençler grubunun yapacağı bazı etkinlikler şunlardır. Amatör ve özel nitelikli futbol takımını kurup çalıştırır, önce dernek bünyesinde kurulacak diğer takımlarla geliştirme maçları yapılır. En az sekiz takım kurulabilirse turnuva maçları düzenlenir. Bu turnuva sonucu en üstün yetenekli bir takım kurulmuş olur. Bu derneğin A takımıdır. Başka derneklerle irtibat kurulup özel karşılaşmalar, özel turnuvalar düzenlenir. Gençler grubu sık sık sohbet toplantılar yaparak yapacağı yıllık çalışmaları, etkinlikleri, faaliyeti belirleyip iş takvimi ile programlayarak dernek yönetim kuruluna, onay için sunar. Gençler grubunun gözetiminde spor, jimnastik, kondisyon salonu açılır, işletilir. Judo, karate, tekvando gibi doğu sporlarının öğrenimi yapılır. Güreş sporu ayrıca öğretilir.Bayanlar grubu ve gençler grubu bünyesinde koro müzik çalışmaları, müzik öğrenimi, enstrüman öğrenme,bireysel müzik yetenek çalışmaları yapılır, özel konserler tertip edilir. Demek yönetim kurulunca onaylanan çalışmaların finansmanı da dernek gelirlerinden yapılır. Her olağan genel kurulun yapılması sonrası,bayanlar grubunun ve gençler grubunun yönetim kurulları yeniden seçilir. Grupların kararları kendi karar defterlerine yazılır.

Bayanlar grubunun faaliyetini, etkinliklerini, çalışma yöntemini açıklıkla belirleyen yönergeler düzenlenir. Demek panosuna asılarak üyelere duyurulur. Gençler grubunun faaliyet ve etkinlikleri için de yönerge düzenlenir. Yönergeler, dernek yönetim kurulu tarafından yazılarak karar alınır. Yönergeler ancak dernek yönetim kurulu kararları ile değiştirilebilir

Bayanlar grubu ve gençler grubu kendi aralarında ve birlikte uyum içinde çalışmalar yapmakla yükümlüdürler. Bilgisayar öğrenim kursları yapılır. Bayanlar grubu ve gençler grubu yapacakları genel danışma toplantıları ile bir yıllık çalışma programlarını önceden yaparak, onaylanması ve gerekiyorsa finanse edilmesi için dernek yönetim kuruluna verirler. Bayanlar grubu ve gençler grubu yapacakları ikramlı, şenlikli, dostluk ve arkadaşlık nitelikli sosyal toplantılara derneğe üye olmayan arkadaşlarını, yakınlarını,çok samimi oldukları komşularını davet edebilirler.

Bayanlar grubu ve gençler grubundan gençler folklor çalışmaları yaparlar... Bölgesel folklor de halk dansları, özellikle Kars ve Kafkas halk oyunları kursları düzenleyerek üstün nitelikli halk dansları gösterileri yaparlar... dernek çalışmalarına çok hoş bir renk katmış olurlar.

MADDE 10 – GENEL KURUL: Genel kurul toplantıları kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapılamaz. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir. Genel kurul, dernek üyelerinden teşekkül eden en yetkili karar organıdır. Genel kurul, olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yönetim kurulunun çağrısı üzerine her iki yılda bir Ocak ayında yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasıyla, olağan genel kurul toplantısı ertelenemez. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Genel kurulun toplanması ve görevleri sonlardır :   

 

Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır ve bu karar deftere yazılır. Genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği ile yönetim kurulu en geç bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu en geç bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri, Sulh Hukuk Hâkimliğine başvurarak, genel kurulu toplantıya çağırmak üzere üç kişilik bir heyetin görevlendirilmesini talep eder. Müracaat üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim kurulu veya heyet, toplantının kararını alır. 

Dernek genel kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine  girecek  üyelerin  resmi makamlarca  verilmiş kimlik  belgeleri,  yönetim  kurulu  üyeleri  veya  yönetim  kurulunca görevlendirilecek  görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Listede yazılı üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması, kanunî yeterli çoğunluktur. Toplantı için gerekli tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa en az bir hafta, en fazla altmış gün sonra ikinci toplantı, aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılır. Bu hususlar çağrıda belirtilir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, bu  esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.  

 Açılıştan sonra,  genel kurulu yönetmek üzere bir divan başkanı, yeteri kadar başkan vekili ve iki kâtip üyeden oluşan divan heyeti seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.                                                                                                                                     

4721 sayılı  Türk Medenî Kanununun 76. maddesi gereğince, bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden  alabilir, dernek organlarını seçer. Derneğin faaliyetlerini görüşür.  Kararlar alır. Derneğin belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi şartı ile, resmi dairelere derneğin tesisleri üzerinde intifa hakları verir.  Yönetim kuruluna, kanun ve tüzüğe uygun görevleri verir. Yönetim kurulu  bu kararları uygulamakla yükümlüdür.                                                                                                                 

Genel kurul, derneğin federasyona katılmasına ve çıkma kararına,federasyon kurmasına veya kurulu bir federasyona katılmasına ve çıkma kararına ve vakıf kurmasına karar verir.

Genel kurul, dernek için gerekli gayrimenkulün satın alınması veya ihtiyaç fazlası gayrimenkulün  satılmasına karar verir. Bu hususta yönetim kuruluna yetkiler verir. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerini asıl ve yedekleriyle birlikte gizli oylama ve açık tasnif ile seçer. Genel kurula katılan her üye, yetkili organlar seçilirken aday listesi düzenleyip çoğaltarak genel kurula dağıtılmak üzere divan başkanlığına verebilir. Divan başkanı bu aday listesini genel kurula dağıtmakla mükelleftir. Genel kurul, tüzüğü değiştirir. Derneğin feshine veya tasfiyesine karar verir. Tahmini bütçeyi kabul eder veya değiştirir. Faaliyet raporlarını müzakere eder. Raporları, yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu ibra eder veya ibra etmez. İbra etmez ise araştırma yapar veya yaptırır veya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan  heyetine kimliklerini göstermeleri ve  mevcut listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Kimse vekâleten oy kullanamaz. Tüzel kişinin üye olması hâlinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına  oy  kullanacak kimse yeniden belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Tüzük değişikliği, fesih, tasfiye kararları için ilk toplantıda, genel kurul üye listesinde yazılı üyelerin en az üçte ikisinin o toplantıda hazır bulunmuş olması gereklidir. Ertelenen ikinci toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile tüzük değişikliği, fesih ve tasfiye kararları alınabilir. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden dernek üyelerinin sayısı yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri toplam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği, fesih ve tasfiye kararları ancak bu şekillerde temin edilen üçte iki çoğunluk ile alınabilir. 

 Yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılan üyeler,  yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılarak, üyelikten çıkarılma işlemlerine yazılı olarak itiraz edebilirler. Genel kurul bu itirazları gündeme alarak genel kurulun oyuna sunar. Oylama sonucu, üyeliğe  kabul edilenlerin kayıtları yeniden yapılır ve o anda genel kurulun üyeleri olarak üyelik haklarını kullanırlar. Üyeliğe kabul edilmeyenler toplantıda bulunamazlar.

Yönetim kurulu tarafından, üyelikten çıkarılanların genel kurul üye listesine adları  yazılmaz. Ancak, isterlerse toplantıda hazır bulunurlar. Toplantı  gündeminin, faaliyet raporlarının okunması sonrası müzakereye açılması maddesinde divana, itirazlarını, yazılı olarak, kendileri sunarlar. Üyeliğe kabul edilinceye kadar oy kullanamazlar, konuşma yapamazlar. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.                                                                                                   

Genel kurula katılan her üye, genel kurulda alınan ve kanuna, tüzüğe aykırı kararların, 4721 sayılı kanunun 83. maddesi hükümlerine uygun olarak mahkemeye başvurmak suretiyle iptalini isteyebilir. Genel kurulda, hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem ve uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hükümler geçerlidir. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle alınmış genel kurul kararının iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : Olağan veya Olağanüstü genel kurulu toplantılarında sonra en geç otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul sonuç bildirimi ve ekleri seçilen yeni dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi veya başkanı tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mahalli mülki amirliğine, hitaben yazılmış üst yazı ekinde, her biri istenilen miktarda fotokopi sureti düzenlenmiş olarak verilir yazı ile bildirilir. Dernek organlarının görev taksiminde ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikler de aynı usule tabidir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Genel kurul sonuç belgeleri Şunlardır : Genel kurul sonuç bildirimi ( bu evrakta bulunması gereken bilgiler, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, baba ve anne adları, doğum yeri ve doğum tarihleri ( gün,ay,yıl ) temsil ettikleri tüzel kişilik [ veya nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe, mahalle veya köy ] tabiyetleri, cinsiyetleri, meslek  veya sanatları yada faaliyet konuları, öğrenim durumları ve ikametgah adresleridir.) Divan başkanı, Başkan yardımcıları ve katip tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin  her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. İmzalı ve divan heyeti tarafından onaylı üye listesi

İşbu sonuç belgelerinin kanuni süresi içinde mülki amire verilmesinden yeni seçilen yönetim kurulu sorumlusudur;yükümlüdür.

OY PUSULASI

ADAY LİSTESİ

Yönetim Kurulu Asıl

1.Başkan

Hayati BAL

2. İkinci Başkan

Rıfat GÜNEY

3.Genel Sekreter

Yılmaz AYKIN

4.Veznedar

Yaşar KUT

5.Muhasip

Hayrullah MAZLUM

6.Yönetim üyesi

Ali ÇELİK

7.Yönetim üyesi

Hüseyin YAMAN

8.Yönetim üyesi

Feridun AYDIN

9.Yönetim üyesi

Ali Osman ÇAKMAK

10.Yönetim üyesi

Muharrem GÜNEY

11.Yönetim üyesi

Mustafa AY

12.Yönetim üyesi

Rafet KUT

13.Yönetim üyesi

Hüseyin HURMA

Yönetim Kurulu Yedekleri

1.Yedek Üye

Kazım SÖZEN

2.Yedek Üye

Mehmet AY

3.Yedek Üye

Uğur KASAVET

4.Yedek Üye

Metin DEMİRTOP

5.Yedek Üye

Kerem DERE

Denetleme Kurulu Asıl

1.Denetleme Kurulu Başkanı

Muharrem AY

2.Denetleme Kurulu Üyesi

Burhan BAYGIN

3.Denetleme Kurulu Üyesi

Ziya SÖZEN

4.Denetleme Kurulu Üyesi

Selim ÇİMEN

Denetleme Kurulu Yedekleri

1.Denetleme Kurulu Yedek

Mahir YAY

2-Denetleme Kurulu Yedek

Şevki GÜMÜŞ

3.Denetleme Kurulu Yedek

Bilgin YILDIRIM

4.Denetleme Kurulu Yedek

Kenan ÇAY

 

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU :  Yönetim kurulu, ( başkan dahil ) 13 asıl, Beş yedek üyeden oluşur. Genel kurul toplantılarında gizli, yazılı oylama ve açık tasnif ile şeçilir. Seçim, oy pusulası aday listesi ile yapılır. Her üye, oy pusulası aday listesi düzenleyip yeterli aday listelerini birer boş zarf ile genel kurul üyelerine dağıtır.

Düzenlenecek oy pusulası adaylar listesinde dernek başkanı, ikinci başkan, genel sekreter, veznedar ve muhasip ile 8 (sekiz) yönetim üyesi ismen belirtilir.

Genel kurulda alınan yetki gereği ,Federasyona girme ve çıkma yetkisinin kullanılması.

Bu derneğin, birden fazla köyü temsil ettiği göz önüne alınarak seçilmesi istenilen adayların tesbitinde, mevcut köylerin nüfus sayısı dikkatte alınmaz. Ancak mevcut üye sayıları dikkate alınarak adaylar tespit edilir.

Yönetim kurulundaki görevler, yetkili organların seçiminde belirlenmiş olacağından, yönetim kurulu içinde görev taksimi yapılamaz. Ancak seçilmiş görevlilerin istifası veya ayrılması durumunda, yönetim kurulu kendi içinde boşalan göreve, yönetim üyeleri arasından birini seçer, görevlendirir. Başkan görevinden alınamaz. Başkanın istifası veya görevinden ayrılması halinde, yönetim kurulu, bir ay içinde genel kurulu yetkili organların seçimi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırır.

Başkan ile birlikte yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedekleriyle yeniden seçilir.

BAŞKAN:  Derneği yönetir ve temsil eder. Derneğin tüzel kişiliği temsilen sözleşmeleri imzalar.

İKİNCİ BAŞKAN : Başkanın görev yapamadığı veya ayrıldığı durumunda yönetim kurulunun kararı ile başkanın görevlerini yapar. Başkana yardım eder.

GENEL SEKRETER:  Yazışmaları yapar. Defteri, belgeleri muhafaza eder kararları yazar

VEZNEDAR : Derneğin gelir ve giderlerini düzenler parasal işlemleri takip eder banka hesabına işlemler yapar bankadan para  çeker.

MUHASİP : Derneğin gelir gider ( işletme hesabı ) defterini düzenler.

Yönetim kurulu her ay en az 1 defa toplanır.Her faaliyetin ve harcamanın kararını alır. Üyeliğe kabul eder veya etmez üyelikten düşürür.Vekalet veya yetkiler verir.Gayri menkul alır veya Satar. Yönetim kurulunun gayrimenkul alım satım yapabilmesi için genel kuruldan ilgili gayri menkulun alınması veya satılması hususunda genel kuruldan yetki almış olması gerekmektedir.Genel kurulu toplantıya çağırır. Tahmini Bütçe hazırlarlar. Genel beyan formunu karar ile onaylayarak 30 nisan tarihine kadar mahallin en büyük mülki amirine verir. Yönetim kurulu asil üyeleri ardı ardına 3 toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmamaları halinde yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar. Yönetim kurulundan yönetim kurulu tarafından çıkarılırlar. Yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa ve ayrılmalarla boşalma olduğu durumda yedek üyeler sırası ile asil üyeliğe getirtir. Yönetim kurulu, asil üyeliğinden istifa ve ayrılmalarla boşalma olduğu durumda, yedek üyeler arasından istediği üyeyi asil listeye alabilir. Yönetim kurulu asil üye sayısı, tüm yedeklerinde getirilmesinden sonra yönetim kurulu üye tam sayısını yarısından az olursa yönetim kurulu veya denetleme kurulu en geç 1 ay icinde  genel kurulu olağanüstü  toplantıya çağırır. Yetkili organlar yeniden secilir. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi, 1 ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.Yönetim kurulu, derneğin her faaliyetinden sorumludur.Görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirilir.

Yönetim kurulu, derneğin yürütme  ve temsil organıdır.Yönetim kurulu, temsil görevini alacağı kararla, başkana, üyelerinin 1 ine veya bir üçüncü kişiye verebilir, her zaman geriye alabilir.Bu Temsil veya görevi, süreli ve açıklamalı olarak verilir.Süresi sona erince temsil görevi de sona erer.

Federasyona katılım kararını dernek yönetim kurulu verir. Dernek yönetim kurulu bu kararı salt oy çokluğu ile verir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısından bir fazla oy ile istenen kararın alınması için yeterlidir. Bir yönetim dönemi içerisinde  gündeme alınmasına rağmen federasyona katılım isteği kabul görmemişse; aynı dönem içinde birden fazla yönetim kurulu gündemine bu konu getirilip bir kez daha karar alınabilir.

Yönetim kurulu federasyona katılım kararı aldığını ilk aylık olağan toplantıda üyelerine bilgi olarak arz eder. İlgili federasyonların üyeliğinden çıkma yetkisi de yönetim kurulundadır. Karar öncesi yönetim kurulu üyelerine bilgi vermek için toplantı düzenler. Konuyu üyelerin müzakeresine sunar. Daha sonra yönetim kurulu toplanır. Salt oy çokluğu ile federasyonda kalma yada çıkma kararını verir.

Madde12: DENETLEME KURULU :  Denetleme kurulu, dört asil, dört yedek olarak bir denetleme kurulu başkanı ve üç üyeden oluşur. Denetleme kurulunun başkan ve üyeleri, genel kurul tarafından, üyeler arasında gizli oylama ve açık tasnif ile geçilirler. Denetleme kurulu, dönemi için uygun görüldüğü her zaman yönetim kurulunu ve faaliyetlerini denetleyebilir.Derneğin iç denetimi, genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından yapılabileceği gibi bağımsız denetleme kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu, derneğin faaliyetlerini tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, dernek tüzüğünü tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurunla ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerini girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetleme kurulu üyeleri denetimlerini kurulca yaparlar. Ancak anlaşmazlığa düştükleri anlarda ayrı ayrıda denetim yapıp ayrı ayrı rapor düzenleyebilirler. Dönem Sonunda veya Yapılacak İlk Genel kurul toplantısında genel denetim raporunun okunması yanı sıra, denetleme kurulu üyelerinin anlaşmazlık sonucu ayrı ayrı düzenledikleri raporlarda okunur.Genel kurulda denetleme kurulunun raporları müzakere edilerek ibraya sunulur.Denetleme kurulu, genel kurullarda yönetim kurulu ile birlikte seçilir.

Denetleme kurulu üyeleri, istifalarını dernek başkanına veya yönetim kuruluna sunarlar. Denetleme kurulu üyelerinin istifa etmeleriyle yedeklerinde göreve gelmeleri sonucu denetleme kurulu asil üyeleri, dört üyeden az olursa yönetim kurulu , en geç bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Bu toplantıda yönetim kurulu asil ve yedekleriyle denetleme kurulu asil ve yedekleri de yeniden seçilir. Gerekli görülen hallerde, derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadığı iş içleri bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetilebilir.Bu denetimlerde kolluk mensupları görevlendirilemez. İş içleri bakanlığı ve mülki idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içersinde yapılır. Bu denetimler en az 24 saat önce derneğe bildirilir.

Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenilecek her türlü bilgi ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya  verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetleme kurulu başkanı, değiştirilemez, görevinden alınamaz. Genel kurulda denetleme kurulunun ibra edilmesi durumunda denetleme kurulun görevi tümüyle sona erer.

MADDE 13- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ: 

 1. Aidatının düzenli ödeyen her üye yönetim veya denetleme kurullarına yazılı başvurusu ile dernek organlarının faaliyetleri hakkında bilgi isteyebilirler. Önerilerde bulunabilirler.Bilgi isteğinde ilgili dernek organları en çok 15 gün içerisinde istenilen bilgi ile ilgili cevabının vermek zorundadırlar.
 2. Dönem içinde denetleme kurulunun düzenlediği denetim raporlarının bulunduğu dosya istendiğinden üyelerin bilgilerine sunulur.

Dernek organlarının gizli tutulabilecek herhangi bir kayıdı ve faaliyeti olamaz.

 1. Üyelerin iç denetim aracıyla yapacakları uyarılar, istekler veya sikayetler saygılı bir dille usulüne uygun şekilde düzenlenmiş yazılı başvurularla yapılabilir.

 

MADDE 14- DERNEĞİN TEMSİlCİLİK AÇMASI :  Dernek, gerekli görüldüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik acabilir. Temsilcilikler , dernek genel kurullarında temsil edilmezler.Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu karırıyla temsilci olarak temsilci olarak görevlendirilen kisi veya kişiler olarak  o yerin mülki idari amirligine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 15- BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜĞÜ : Dernek yönetim kurulu, yıl sonu irtibari ile derneğin faaliyetlerini gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesine gösterilir.

MADDE 16 : DERNEĞİ GELİRLERİ : Derneğimizin gelirleriyle ilgili işlemler 5253 sayılı dernekler kanunun  11 maddesindeki hükümlere uygun olarak yapılır. Derneğin gelirler resmi alındı belgeleri karşılığında tahsil edilir.

Derneğin Gelir Kaynakları ;

 1. Üye aidatı
 2. Dernek tarafından tertiplenen etkinlikler ve faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler
 4. Bağışlar ve yardımlar.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmasından önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Genel kurulun yetki vermesi üzerine, yönetim kurulu alacağı kararla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınamaz mallarını satabilir.Yönetim kurulu, derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin sair hizmetlileri her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehin edemez veya satamaz, gizleyemez,imha, inkâr, tahrif veya tağyir edemez.

MADDE 17 – TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER : 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11. maddesine göre, dernek tarafından tutulacak defterler,muhasebe, hesap kayıtları, yönetmelikte belirtilen ilgili usul ve esaslara uyularak tutulur. Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdikli olması gerekir. Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulması konusunda sorumludur. Dernek işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelirin yönetmelikte belirtilen miktarı (2005 yılı için 500 Bin YTL’ yi) aşması halinde dernek takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar. Dernek, yukarıda belirtilen hâdde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile işletme hesabı esasından bilanço hesabına göre defter tutmaya başlayabilir. Derneğin bilanço esasına göre defter tutmaya başlaması halinde, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen hâddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir. Derneğin, ticari işletmesinin bulunması halinde, ticari işletmeler için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin İşletme Hesabı Esasına Tabi Olması Durumunda ;

Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgiler, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir

a ) Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b )Evrak Defteri : Kayıt Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

c )Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

d ) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e ) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

f )İşletme hesabına esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında (31 Aralık) yönetmelikte gösterilen biçiminde ‘’İşletme Hesabı Tablosu ‘’ düzenlerler.

Derneğin Bilanço Esasına Tabi olması Durumunda ; Üye kayıt defteri, karar defteri, evrak kayıt defteri, alındı belgesi kayıt defterleri bilanço esasında da dernek tarafından tutulur. Bilanço esasında ayrıca Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutulur. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Her sene sonunda, Gelir – Gider Defteri kapatılıp dernekler biriminden veya noterden tasdik ettirilir.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirilemez. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

MADDE 18 – GELİR VE GİDERLERDE USÜL : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması hâlinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Defterler hariç olmak üzere,dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikteki esaslara göre düzenlenir.

Bu esaslar ; Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernek, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, muhasip (sayman) üye tarafından kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan muhasip (sayman)üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Dernek muhasibi (saymanı) tarafından teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden  başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına intikâl ettirilir. Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara,muhasip (sayman) üye tarafından imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL”  ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. 

 Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir. Yetki belgelerinin süresi, yetkiyi veren yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı her yıl yönetmelikle belirtilen rakamı (2005 yılı için 1000.- YTL”yi) geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek muhasibine (saymanına) teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. 

   Derneğin banka hesabında işlemler yapmak, para çekmek yetkisi, yönetim kurulu kararı ile veznedar ile yönetim kurulundan bir üyeye verilir. Bu yetki kararı her yıl yenilenir ve ilgili bankaya selahiyet talimatı olarak kararın fotokopi sureti verilir. 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ  : Dernek tüzel kişiliği borçlanabilir. İşletme hesabı defterinde belirtilen, gider fazlasını, alacaklı belirtilmemişse derneğin, yönetim kurulu başkanına borçludur. Yıl sonunda veya yıl içinde genel kurul toplantısı kesin hesabı olarak düzenlenen işletme hesabı tablolarında, borçlar bölümünde, derneğin kime ve ne miktarda borçlu olduğu gösterilir. Yönetim kurulunun dolayısıyla başkanın ibrası halinde borçlanma hukuku sona ermez, devam eder. Üyelerin ödemekle yükümlü oldukları yıllık aidatları derneğe olan borçlarıdır. Dernek, kira, üye aidatı ve diğer sabit gelirlerinin toplamının bir katından fazlası borçlanamaz. Düzenlenmiş ve yönetim kurulunun tamamı tarafından imzalanmış işletme hesabı tablosu, borçlanma hukuku için belgedir. 

2860 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ  FAALİYETLER : Derneğe üyeleri ile diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla, derneğin öz kaynaklarından sağlayacağı gelirler, 2860 sayılı kanunun kapsamı dışındadır. Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere dernek yardım toplayabilir. Yardım isteğe bağılıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz. 

  2860 sayıl kanuna göre, makbuzla, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, kermes düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir. Dernek, yetkili makamdan izin almadan bu madde kapsamında belirtilen şekilde yardım toplayamaz. Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek derneğin yerleşim yerinin bulunduğu valisinden izin alınır. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince yürütülür. Yardım toplama süresinin takdiri, izin veren makama aittir. Bu süre bir yılı geçemez. 

 Yardım toplama faaliyetinde sorumlu organ dernek yönetim kuruludur. Yönetim kurulunda görev alanlar ile değişikliklerin, izin veren makama on gün içinde bildirilmesi gerekir. Yönetim kurulu bir faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından, toplanan para ve eşyanın korunmasından ve amaca uygun şekilde kullanılmasından sorumludur. Yönetim kurulu, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinden toplanan yardımın kesin hesabını ( yardım toplama faaliyetinin brüt geliri, yardım toplama faaliyeti için yapılan gideri, yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net geliri, bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olamayacağı konusundaki bilgiyi,) çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdür. 

   Makbuzla, bankalarda hesap açtırarak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde onunu, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama hallerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçemez. Giderlerin gösterilen oranları geçmesi halinde aradaki fark, haklı nedenler olmadıkça, yönetim kurulu üyelerine ödettirilir. 

   Kamu görevlileri, vali veya kaymakamdan izin almadıkça yardım toplama faaliyetlerinde çalışamazalar. Çalışması için izin verilen kamu görevlilerine, her ne ad altında olursa olsun ücret verilemez. 

   Yönetim kurulu, yardım toplama faaliyetine izin veren makam tarafından görevlendirilecek  denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. 

MADDE 19 – DERNEĞİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER :

Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, üyeler için lokal açılması ve bu tesislerin işletilmesi mülki idare amirinin izinine bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. 

DERNEK LOKALİ  AÇILMASI HUSUSUNDA YÖNETMELİK ESASLARI : Dernek, yönetim kurulunun kararı ile üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle lokal açabilir. Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak, dernek lokali olarak açılan yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması zorunludur. Dernek, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açamaz. 

   Lokal açılması hususunda mülki amirliğe başvuru için gerekli belgeler şunlardı : Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği, ana gayri menkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneğidir. Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde gerekli evraklar ile işlemler tekrar edilir. 

 Dernek lokaline, yönetim kurulu kararıyla sorumlu  bir müdür tayin edilerek mülki idare amirine bildirilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği, yönetim kurulu tarafından onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Lokal müdürü, yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Lokal sorumlu müdürünün dernek üyesi olması şart değildir. Lokalin işletmesi, dernek tarafından görevlendirilen bir lokal müdürünün sorumluluğunda müstecire de yaptırılabilir.

 Lokalde çalışanlar için dernek yönetim kurulu başkanın imzasını  taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir.Çalışanlar lokalde bulundukları  sürece bu kimliği ilk bakışta görünebilecek şekilde üzerinde taşımak zorundadırlar.

     Dernek yönetim kurulu tarafından dernekler yönetmenliğine uygun lokal yönergesi hazırlanır.Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

     a)Lokal çalışma şartları,

     b)Lokal müdürünün görev ve yetkileri,

     c)Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,

     d)Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,

     e)Lokalde alkollü içki kullanıp kullanmayacağı ,kullanılacaksa şart ve şekilleri,

     f)Lokalin konferans,seminer,yemek,nişan,düğün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları.

     Lokalden yararlanacak üyelere ,dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir.Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği  üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.Lokale derneğin üyesi olmayanlar giremez.Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir.Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar. 

MADDE 20-DERNEK GÖREVLİLERİ  VE ÜCRETLERİ:Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

      Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.Verilecek ücret ile her türlü ödenek,yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyeleri dışındaki üyelere ücret ,huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

      Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

MADDE21-YARDIM VE İŞBİRLİĞİ:Derneğin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilmesi,açık bir projenin yürütülmesi şeklinde olur.Ancak,5072 sayılı kanunun hükümleri saklıdır.Projelerin,toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır.Yapılacak protokol çerçevesinde ,projenin yürütülmesinden sorumlu olan,kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve koordinatörlüğünü dernek tarafından yetkili kılınan bir temsilcinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur.Protokolde, proje yönetim grubunda proje muhasibi olarak dernek muhasibinin yer olması zorunludur.Proje yönetim grubu,yapılan protokol ve projenin örneğini protokol tarihini izleyen bir ay içinde projenin tarafı olan dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine vermekle yükümlüdür. 

MADDE 22-PLATFORM OLUŞTURMA:Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler.Derneğin platforma katılması için ,genel kurulda bu yönde karar alınması ,derneğin temsille görevlendirilecek kişi  veya kişilerin seçimi için yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir.Platformlar,kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.Platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir.bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı,çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

MADDE 23-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:Tüzük değişikliği ,olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında yapılır.Tüzük değişikliği teklifi ya yönetim kurulu ya da üyelerin en az onda birinin müşterek imzalı önergeleri sonucu genel kurula sunulur.Değişiklik önergeleri genel kurulda müzakere edilerek oylanır.Değişikliğin kesinleşmesi  için o toplantıdaki mevcut üyelerin sayısının üçte iki çoğunluğunun onayı şarttır.Yani en az üçte ikinin oyu ile değişiklik yapılabilir.Tüzüğün değişen maddeleri eski ve yeni halleriyle mülki amire bildirilir.

      Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında , önceden ilan edilen gündemde tüzük değişikliği var ise , ilk toplantıda, üye listesinde kayıtlı üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunmasıyla toplantı yapılabilir.

      Ertelenen ikinci toplantıda yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri toplam sayısının en az iki katı üyenin hazır bulunması gerekir. Bu şekilde oluşan kanuni yeterli çoğunluğun mevcudiyeti ile tüzük değişikliği müzakere edilerek oylanır.Ancak ikinci toplantıda da, toplantıda  hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir.

      İlk genel kurul toplantısında,gündemde olmadığı halde üyelerin yeterli kanuni çoğunlukla imzaladıkları yazılı önergeleriyle tüzük değişikliği maddesi gündeme ilave edilmek isteniyorsa ,üye listesinde yazılı üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda bulunuyor olması şarttır.Aksi durumda önerge reddedilir.Ertelenen ikinci toplantıda bu işlem uygulanmaz. 

MADDE 24-DERNEGİN FESHİ  VE TASFİYESİ :Derneğin feshine ve tasfiyesine genel kurul karar verir.Genel kurulun fesih ve tasfiye  kararı alabilmesi için genel kurul listesinde yazılı üyelerin en az üçte ikisinin o toplantıda bulunması zorunludur.Ancak ikinci toplantıda toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile derneğin feshine ve tasfiyesine,tasfiye şeklinde karar verebilir.İkinci genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az katılan olması halinde, her ilgili, Sulh Hukuk Hakiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.Derneğin para,mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurunca yapılır.Bu işlemlere , feshe ilişkin genel kurul kararının  alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten başlanır.Derneğin kendiliğinden sona erdiği tespit edilmesi veya genel kurul kararı ile feshine karar verilmesi halinde, derneğin tasfiye ve devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, derneğin sona eren tüzel kişiliği,ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında da devam eder.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adı da “tasfiye halinde Kastamonu-Cide,Loç Yöresi, Karakadı, Çamdibi, Hamitli,Şenköy Köyleri,Kalkındırma ,Yardımlaşma ,Kültür Hizmetleri Derneği ibaresi kullanılır.Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kuruluna verilir.Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri ,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutağa bağlanır.

Tasfiye işlemleri sırasında derneğin borçlu olduğunun tespit edilmesi halinde, alacaklılara çağrıda bulunulur ve dernek malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Derneğin feshi halinde kalan mal ve nakit varlığı Kastamonu-Cide ,Loç Yöresi ,Karakadı, Çamdibi,Hamitli,Şenköy Köyleri Hükmi şahsiyetlerine intikal eder.Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve buz yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Fesih ve tasfiye işlemlerinden sonra derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.Derneğin tasfiye işleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek,fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde,soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılamaz.Derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip,durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi durumunda,derneğin mal ve nakit varlığı Hazine'ye intikal eder.

MADDE 25 – DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ : Dernek aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer;

a) Amacın gerçekleşmesi,gerçeklenmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

b) Ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

c) Borç ödemede acze düşmüş olması,

d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

e) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması.

f) Derneğin,T.C. Anayasası ve diğer kanunlarda belirtilen,dernekler için yasak faaliyetlerde bulunması,

g) Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunulması.

h) Askerliğe, milli savunma ve genel kolluk hizmetine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması,bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veye eğitim yerleri açılması.Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanılması.

İ) ikinci genel kurul toplantısında yönetin ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az katılan olması halinde her ilgili, Sulh Hukuk Hakiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

MADDE 26 – DİĞER HÜKÜMLER : Derneğin iş ve işlemlerinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülki idare amirinin yazılı istemi üzerine , ilgili dernek tarafından otuz gün içersinde giderilmesi zorunludur . Derneğimize Çeşitli konularda faydaları olan veya olabilecek gerçek ve tüzel kişilere plaket veya şilt verilir. Bu derneğin yönetim kurullar,diğer yetkili organları,her zaman ve her konuda,Türkiye Cumhuriyetinin tüm kanunlarına uymakla ve kanunlara uygun işlemler ve çalışmalar yapmakla mükelleftirler.

Gayri kanuni bir olayın vukuunda derneğin üyesi olan her bireyi, bu durumu, mahallin en büyük mülki amirine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirmekle mükelleftir. Bu dernek Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının teminati ve himayesi altında din, ırk, milliyet, cemaat farkı gözetmeksizin kurulmuş bir demokratik kitle örgütüdür.

İş bu derneğin kurucuları, derneğe üyeleri devam ettiği sürece derneğin şeref başkanlarıdır. Derneğin resmi veya gayri resmi toplantılarında, divan heyetine veya kürsüye yakın bir yerde, tahsis edilecek şeref başkanları masasında yer alırlar. Şeref başkanlığı fahri niteliktedir.Eski yönetim kurulu başkanları tabii şeref başkanlarıdır. Derneğe önemli yararları olanlara yönetim kurulu veya genel kurul kararı ile şeref başkanlığı ve plaket verilir.

 

 

 

 

 

MADDE 27 – DERNEK KURUCULARININ ADI VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI İLE UYRUKLARI :

 

No.

Adı , Soyadı

Doğum Yeri ve Tarihi

Tabiyeti

Mesleği

Adresi

1

Hüseyin MAZLUM

Kastamonu , 22.08.1950

T.C.

Emekli

Köşkevler 120 Tarabyaüstü / İSTANBUL

2

Muzaffer AYKIN

Kastamonu , 01.05.1955

T.C.

Kamu Personeli

Hızırbey Cad .No : 119 / 2 Fikirtepe / İSTANBUL

3

Hasan BAY

Kastamonu , 15.03.1969

T.C.

İşletme

Kavaklıdere Cad . NO : 8 / 3 Ümraniye / İSTANBUL

4

Recep AY

Kastamonu , 01.12.1959

T.C.

Şöför

Selin Sok . Huzur Ap . No : 27 / 3 Fath / İSTANBUL

5

Hüseyin HURMA

Kastamonu , 15.11.1971

T.C.

Şöför

Bakkalzade Sok . No : 36 / 1 Fatih / İSTANBUL

6

Mehmet YAR

Kastamonu , 02.02.1956

T.C.

Emekli

Karlıdere Cad Özlem Sok . No : 2 Üsküdar / iİSTANBUL

7

Murat BAL

Kastamonu , 01.03.1959

T.C.

Serbest

Reşitpaşa Cad . Dadaloğlu Sok . No : 10 / 6 Ümraniye / İSTANBUL

 

MADDE 28 – 5253 , 4721 , 2860 , SAYILI KANUNLARIN UYGULANACAGI HAKKINDA : Bu tüzük yirmisekiz maddeden ibarettir.

Tüzükte yer almayan hususlarda T.C. Anayasası , 5253 sayılı Dernekler kanunu , 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu , 2860 , sayılı kanunların ilgili hükümleri aynen uygulanarak işlemler yapılır .

İşbu derneğin üyeleri , bu tüzüğün hükümlerini dikkatle ve özenle okuyup aynen , tamamen kabul ve taahhüt etmişlerdir . Üyeliye başvuranlar da bu tüzüğün altını imzalayarak onaylarlar . 

 

 

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Yılmaz can
Üyelik formu doldurmak için bir link oluşturulmasının uygun olacağını düşünüyor ve oneriyorum sn yönetim kuruluna önerimdir.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Sponsorlarımız
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.

Kastamonu Cide Karakadı Çamdibi Hamitli Şenköy Köyleri Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top